Tuesday, January 13, 2009

Integrasi Ilmu Sosial


Integrasi Ilmu Sosial
by Rachmad K. Dwi Susilo

Penerbit: Ar-Ruzz Media
14 x 21 cm, 277 hlm
Rp 28,000,-

Selama ini, ada sebuah kecenderungan untuk menafikan peran dan sumbangan ilmuwan Islam terhadap dunia ilmu pengetahuan. Padahal ilmuwan Islam adalah penghubungkejayaan ilmu pengetahuan Yunani kepada kejayaan ilmu pengetahuan Barat pada masa Pencerahan mereka. Sebelum Barat berjaya, dunia Islam telah menapaki kejayaannya yang gemilang di bidang ilmu pengetahuan.

Buku Integrasi Ilmu Sosial ini memberikan sebuah pencerahan baru bagi perkembangan ilmu sosial yang akan mencoba menjelaskan adanya integrasi antara peradaban Yunani-Islam-Barat. Tidak ada klaim, tidak ada kecurigaan, dan tidak ada upaya saling bersubordinatif, namun yang ada adalah sebuah upaya integrasi ilmu yang akan memberikan sebuah perspektif keilmuan baru di dunia ilmu sosial.

Key: Integrasi Ilmu Sosial, Ar-Ruzz Media, Integrasi Ilmu Sosial by Rachmad K. Dwi Susilo

No comments:

Post a Comment